Kännetecken: Blågröna vingar som bleknar efterhand till silvergrå. Två mörka taggiga tvärlinjer och utanför dessa en ljus vågig linje. Alla tre kan vara otydliga.

Pseudoterpna
pruinata

Daggig ginstmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 26-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius, Genista anglica, Genista germanica, Genista tinctoria, Ulex europaeus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Chlorissa viridata
Ljunglundmätare
Hemistola chrysoprasaria
Smaragdgrön lundmätare
Geometra papilionaria
Dagfjärilsmätare
Hemithea aestivaria
Brunfläckig lundmätare