Kännetecken: Ljust brungula framvingar med ett vitt centralt längsgående streck från basen som fingrar sig mot bakhörnet.

Agriphila
selasella

Strandgräsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 21-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Glyceria, Poa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agriphila deliella
Svartstrimmigt gräsmott
Agriphila tristella
Dystergräsmott
Agriphila latistria
Långstreckat gräsmott