Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med rödbruna fjäll vid vingbas och på mellankropp. Rakt vitt tvärband 1/3 ut och ett krokigare 4/5 ut som båda har mörk skuggning mot mitten. Två svarta sammanfallande diskpunkter.

Vitula
biviella

Tallhängemott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cadra cautella
Kortvingat fruktmott
Ephestia mistralella
Kråkrismott