Kännetecken: Framvingar grå till rödbruna med mörk pudring, delade 2/3 ut. Vit fläck vid delningens bas. Innanför denna finns ganska diffus mörk kil och längs framkanten intill denna finns lång mörk fläck.

Oidaematophorus
lithodactylus

Grått krisslefjädermott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 26-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Oidaematoph. vafradactylus
Brunt krisslefjädermott
Oidaematophor. rogenhoferi
Gråbinkefjädermott
Emmelina monodactyla
Åkervindefjädermott