Kännetecken: Brungrå framvinge med mässingsglans. Två vita tvärband 1/3 och 2/3 ut. Ibland vit fläck utanför yttre tvärbandet. Spetsarna av fransarna vita. Huvudet vitgult.

Phylloporia
bistrigella

Dvärgbladskärare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Micropterix aureatella
Barrskogskäkmal
Lampronia flavimitrella
Blåhallonknoppmal
Lampronia redimitella
Måbärsknoppmal
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal