Kännetecken: Enfärgat gråbruna framvingar med bronsglans hos färska exemplar. Antennerna 3/5 av framvingen.

Epermenia
profugella

Bockrotsskärmmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pimpinella saxifraga

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal