Kännetecken: Mörkbrun med orangegult huvud. Två tydliga ljusa fläckar vid bakkanten och även 1-2 ljusa fläckar långt ut på framkanten. Båda könen har trådformiga antenner.

Incurvaria
oehlmanniella

Blåbärsbladskärare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cornus sanguinea, Prunus, Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Incurvaria vetulella
Storfläckig kambladskärare
Incurvaria circulella
Tajgabladskärare
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare