Kännetecken: Brunsvarta framvingar med böjd gulvita fläck med mörk kärna från bakkanten halvvägs ut. 4-5 par av gulvita streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet finns gulbrunt fält med silvriga kanter och svarta streck.

Cydia
cognatana

Kvartsmåntallvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (10 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia discretana
Humlevecklare