Kännetecken: Brungrå framvingar med en distinkt vit fläck vid bakkanten strax innan mitten. Diffus vit fläck nära vinghörnet med ett par svaga svarta streck.

Epiblema
simploniana

Fjällstjälkvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Epiblema inulivora
Krisslestjälkvecklare
Epiblema graphana
Röllikastjälkvecklare