Kännetecken: Brungrå framvingar med stor vit fläck vid bakhörnet, en lite mindre vit eller grå fläck mitt på bakkanten och en smalare i samma nyans vid bakkanten långt in på vingen. Fyra dubbla ljusa hakar från framkanten i ytterdelen.

Pelochrista
mollitana

Krisslerotvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Inula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Epinotia nemorivaga
Mjölonminerarvecklare