Kännetecken: Karakteristisk. Brunsvarta framvingar med rikligt med gula och glansiga blygrå fläckar. Åtminstone centrala delarna av vingfransarna gula.

Celypha
siderana

Spireabrokvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aruncus, Filipendula, Spiraea

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Selenodes karelica
Åkerväddsvecklare
Tebenna bjerkandrella
Krisslegnidmal