Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffust ljusare tvärband 1/3 ut. Vitt tvärband från bakhörnet som försvagas innan det når framkanten. Dagaktiv i juni och begränsad utbredning, Möjligen lite förbisedd.

Endothenia
hebesana

Stormhattsrotvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gentiana, Iris, Solidago, Stachys, Verbascum, Verbena

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Endothenia marginana
Brämrotvecklare