Kännetecken: Vita framvingar med brun pudring. Svart utåtriktad fläck från framkanten 1/4 ut, par av svarta kantfläckar 2/3 ut, 2 svarta fläckar centralt och svart ut mot spetsen. Huvudet vitt med bruna fjäll. Antenner ringade i svart och ljusgrått.

Caryocolum
petrophilum

Klipparvmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium arvense, Stellaria graminea

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Caryocolum huebneri
Mindre buskstjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal