Kännetecken: Variabel. Ljusbruna framvingar pudrade med svarta fjäll med vit bas, speciellt längs ribborna. Varierande svarta fläckar längs framvingen. Svarta fläckar längs ytterkanten. Huvud grått och mellankropp som framvingarna.

Scrobipalpa
samadensis

Gulkämpesmåstävmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago coronopus, Plantago maritima

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa stangei
Sältingssmåstävmal
Scrobipalpa artemisiella
Ljusryggad småstävmal
Scrobipalpa salicorniae
Glasörtssmåstävmal