Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Vitt längs framkanten. Vitt streck från basen innanför framkanten, grenar sig i yttre längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen mest vit.

Coleophora
dianthi

Nejliksäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dianthus

Liknande (27 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora asteris
Strandastersäckmal
Coleophora versurella
Blek mållesäckmal
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora adspersella
Ljus mållesäckmal
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora jaernaensis
Mindre mållesäckmal