Kännetecken: Gråbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Distinkt vitt längs inre halvan av framkanten. Två vita streck från basen med mörkgrå fjäll. Tre vita streck mot framkanten i yttre delen. Antennen ringad.

Coleophora
granulatella

Grå fältmalörtssäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris

Liknande (27 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora albicans
Ljus malörtssäckmal
Coleophora asteris
Strandastersäckmal
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora sternipennella
Större mållesäckmal
Coleophora versurella
Blek mållesäckmal
Coleophora atriplicis
Kustmållesäckmal