Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Distinkt vitt längs inre halvan av framkanten. Två vita streck från basen med mörkgrå fjäll. Tre vita streck mot framkanten i yttre delen. Antennen vit med svaga ringar.

Coleophora
expressella

Större röllikasäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora adspersella
Ljus mållesäckmal
Coleophora dianthi
Nejliksäckmal
Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal